O Fundacji

Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM została ustanowiona 1 marca 2010 r. w celu działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, niesienia pomocy bezdomnym, krzywdzonym i zagrożonym działalnością człowieka zwierzętom, zapobiegania ich bezdomności oraz upowszechniania edukacji ekologicznej i promowania idei zrównoważonego rozwoju. 29 kwietnia 2010 r. zostaliśmy zarejestrowani w KRS.

 

Rada

Agata Majchrzak-Gajda
Anna Stachura - przewodnicząca
Jerzy Gajda

 

Zarząd

Izabela Zamorska-Wasielak - prezes Fundacji
Bartłomiej Wasielak - wiceprezes Fundacji

 

FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT POD JEDNYM DACHEM W KRAKOWIE

KRS: 0000355528
REGON: 121223887
NIP: 6793037939

Konto: 29 1050 1445 1000 0090 3004 7683 (ING Bank Śląski S.A.)

  • Imię: Nigella
  • Płeć: kotka
  • Wiek: 5 lat
  • Miasto: Kraków
  • Zobacz więcej
  • Imię: Formanka
  • Płeć: kotka
  • Wiek: 9 lat
  • Miasto: Kraków
  • Zobacz więcej