ZBIÓRKA PUBLICZNA 2010:

W roku 2010 Fundacja prowadziła zbiórkę publiczną na terenie gminy miejskiej Kraków. Zgodę na nią dostaliśmy od Prezydenta Miasta Krakowa. Numer zbiórki to PB-5022-29/10.

Ofiary zbieraliśmy do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych umieszczonych w lokalach na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

By dowiedzieć się, jak działaliśmy, przeczytaj artykuły na temat zbiórki, które zamieszczaliśmy na stronie:

tutaj, a także tu i tu, a także sprawozdanie, które złożyliśmy w Urzędzie Miasta Krakowa po zakończeniu zbiórki:

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr BP-5022-29/10 z dnia 12.08.2010
Prezydenta Miasta Krakowa została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła
się w dniach 13.08.2010-30.12.2010 na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 670,74 zł,
wg poniższych form zbiórki publicznej:
- wpłaty na konto, w kwocie 0 zł.
- datki do puszek i skarbon, w kwocie 670,74 zł.
- sprzedaż cegiełek w kwocie 0 zł.
- sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie 0 zł.

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki
publicznej.
nie dotyczy

3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:
brak

4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0 zł.
Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 0 %
5. Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 670,74 zł.
6. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
z wymienieniem wykonanych zadań:
1) cel:
Zbieranie pieniędzy na rzecz sterylizacji wolno żyjących bezpańskich kotów, w tym opieka przedoperacyjna i pooperacyjna.
kwota przeznaczona na cel 670,74 zł.

- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu:
Sterylizacja 4 kotek bezdomnych (FV 7/2011, kopia w załączniku).
kwota przeznaczona na zadanie 480 zł.
- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu:
Sterylizacja 2 kotek bezdomnych (FV3/2011, kopia w załączniku).
kwota przeznaczona na zadanie 180 zł.
- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu:
Częściowe pokrycie kosztów sterylizacji kotki bezdomnej.
kwota przeznaczona na zadanie 10,74 zł. (FV 11/2011).
7. Termin nadesłania dodatkowego uzupełnienia sprawozdania
nie dotyczy

Załączniki:
1.    Kopia ogłoszenia prasowego o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej,
2.    FV 3/2011 (kopia),
3.    FV 7/2011 (kopia),
4.    FV 11/2011 (kopia).

Jesteśmy wdzięczni każdej osobie, która wzięła udział w zbiórce, a także tym osobom, które udostępniły swoje lokale, byśmy mogli w nic zbierać ofiary pieniężne. To dzięki Wam mogliśmy wysterylizować ponad 6 kotek! :)

  • Imię: Nigella
  • Płeć: kotka
  • Wiek: 5 lat
  • Miasto: Kraków
  • Zobacz więcej
  • Imię: Formanka
  • Płeć: kotka
  • Wiek: 9 lat
  • Miasto: Kraków
  • Zobacz więcej