ZBIÓRKA PUBLICZNA 2011:

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informujemy, że na podstawie pozwolenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr  SO-IV.5311.14.2011 z dnia 09.06.2011 r.) została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 11.06.2011-12.06.2011 na terenie Gminy Miejskiej Bielsko-Biała, w czasie trwania II Regionalnego Kongresu Kobiet w Bielsku-Białej.

Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt domowych, a w szczególności zabiegi sterylizacji i kastracji.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie:  203,80 zł,

wg poniższych form zbiórki publicznej:

- wpłaty na konto, w kwocie 0 zł,

- datki do puszek kwestarskich i skarbon, w kwocie 124,80 zł i 20 euro (po przeliczeniu: 203,80 zł.)

- sprzedaż cegiełek w kwocie 0 zł,

- sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie 0 zł.

- sprzedaż cegiełek: 0 zł.

- nie zbierano ofiar w naturze

Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0 zł. Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 0 %.

Łączny dochód ze zbiórki publicznej:  203,80 zł. Został on w całości przeznaczony na realizację celu zbiórki.

Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów:

A) Sterylizacja bezdomnej kotki (FV 19/2011). Kwota przeznaczona na zadanie: 130  zł.

B) Częściowe pokrycie kosztów kastracji kocura bezdomnego. Kwota przeznaczona na zadanie  73,80 zł. (FV 19/2011).

Kopia faktury vat została dołączona do rozliczenia przekazanego do Urzędu Miejskiego. 

 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki ukaże się także w Gazecie Wyborczej (najbliższe wydanie dodatku „Nasze Beskidy”).

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, A TAKŻE ORGANIZATORKOM REGIONALNEGO KONGRESU KOBIET ZA POMOC!

  • Imię: Nigella
  • Płeć: kotka
  • Wiek: 5 lat
  • Miasto: Kraków
  • Zobacz więcej
  • Imię: Formanka
  • Płeć: kotka
  • Wiek: 9 lat
  • Miasto: Kraków
  • Zobacz więcej